SOUTĚŽ O DOVOLENOU

 

Podrobná pravidla soutěže ke stažení v PDF

 

SOUTEZ-JPG-80

 

Podrobná pravidla soutěže
„Vyhrajte dovolenou od Pearl of Health“
(dále jen „soutěž“)


1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost Pearl of Health SE, IČ: 06642292, zapsaná
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka číslo 2057, se sídlem
Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 – Krč (dále jen „pořadatel“).


2. Období konání soutěže
Soutěž probíhá od 18.6.2019 do 18.7.2019 (dále jen „období konání soutěže“)


3. Účast v soutěži
a) Účastníkem soutěže může být každá osoba starší 18-ti let (osoba mladší 18-ti let pouze se
souhlasem zákonného zástupce) s trvalým pobytem na území České republiky a
Slovenské republiky.
b) Do soutěže se účastník zapojí tím, že nakoupí jakékoliv produkty na internetových eshopech www.perlazdravi.cz, www.amantepromuze.cz, www.amante.cz,
www.amantepremuzov.sk, převezme je, řádně je uhradí a uschová si unikátní kód pro
identifikaci výherce přiložený v zásilce.
c) Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jakékoliv další osoby, které se
podíleli na vývoji nebo organizaci této soutěže a dále osoby těmto osobách blízké ve
smyslu §22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se některá z těchto
osob stane výhercem v soutěži, ztrácí nárok na výhru.
d) U nepřevzatých nebo neuhrazených zásilek nebude možné provést identifikaci, jelikož
unikátní kód je uvnitř zásilky.
e) Každý účastník se do soutěže může zapojit opakovaně, pokaždé však s novým nákupem,
kdy získá další unikátní kód k identifikaci. Vyhrát může pouze jednou v období konání
soutěže.


4. Výhry
1. výhra: Dovolená v hodnotě 50.000 Kč nebo 2.000 € dle vlastního výběru u Invia.cz, a.s.
2. výhra: Dovolená v hodnotě 30.000 Kč nebo 1.200 € dle vlastního výběru u Invia.cz, a.s.
3. výhra: Dovolená v hodnotě 20.000 Kč nebo 800 € dle vlastního výběru u Invia.cz, a.s.
4. výhra: Produkty VITO LIFE* dle vlastního výběru v hodnotě 5.000 Kč nebo 200 €**
5. výhra: Produkty VITO LIFE* dle vlastního výběru v hodnotě 4.000 Kč nebo 160 €**
6. výhra: Produkty VITO LIFE* dle vlastního výběru v hodnotě 3.000 Kč nebo 120 €**
7. výhra: Produkty VITO LIFE* dle vlastního výběru v hodnotě 2.000 Kč nebo 80 €**
8. výhra: Produkty VITO LIFE* dle vlastního výběru v hodnotě 1.000 Kč nebo 40 €**
9. výhra: Produkty VITO LIFE* dle vlastního výběru v hodnotě 500 Kč nebo 20 €**
10. výhra: Produkty VITO LIFE* dle vlastního výběru v hodnotě 500 Kč nebo 20 €**
*Nevztahuje se na produkty v akci 2+1 a produkty ve výprodeji
**Je možné uplatnit na www.perlazdravi.cz


5. Výběr výherců
a) Výherci jednotlivých cen budou vylosováni náhodným výběrem po konci období konání
soutěže generálním ředitelem společnosti Pearl of Health SE, losováním uskutečněným
dne 25.7.2019.
b) Vylosovaný výherce, který do data slosování nepřevzal či neuhradil objednané produkty,
nebo se nemůže prokázat identifikačním kódem, bude ze soutěže vyřazen a bude
následovat další losování výherce.


6. Předání výhry
a) Výherci budou kontaktováni pořadatelem telefonicky, nebo e-mailem nejpozději do
26.7.2019. Výhry budou předány výhercům po předchozí telefonické (případně emailové) domluvě s pořadatelem a to do 31.7.2019.
b) 1., 2. a 3. výhra bude předána osobně na adrese: Zikmunda Wintra 1208/7, Plzeň.
c) Nevyzvednuté výhry do 31.7. 2019 propadají ve prospěch pořadatele.
d) Výherce je povinen předložit doklad o zaplacení nákupu a unikátní identifikační kód,
který obdržel v zásilce s objednanými produkty.


7. Osobní údaje
a) Účastník soutěže svou objednávkou produktů vyjadřuje souhlas se zněním podrobných
pravidel soutěže, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že své poskytnuté osobní
údaje v rámci soutěže pořadatel bude shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové
databázi za účelem kontaktu s účastníkem v případě jeho výhry.
b) Výherce soutěže souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, případně fotografie mohou být ve
vztahu k této soutěži zveřejněny na internetových stránkách www.perlazdravi.cz,
www.amantepromuze.cz, www.amante.cz, www.amantepremuzov.sk,
www.pearlofhealth.eu bez nároku na finanční náhradu.
c) Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí informací je dobrovolné.


8. Ostatní podmínky soutěže
a) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu změnit nebo upravit podrobná
pravidla soutěže, zkrátit, odvolat nebo zcela přerušit soutěž.
b) Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu škody nebo
nákladů vynaložených v soutěži.
c) Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno.
d) Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže.